Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2020

Habis Gelap Terbitlah Terang.
Dan, tanggal 30 September 1965 terjadi Peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Peristiwa G30S/PKI. Yang kemudian berhasil diredam. Keesokan harinya tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa memang sakti mandraguna. Pancasila berhasil mempersatukan bangsa besar ini yang meskipun terdiri dari aneka macam suku dan agama serta budaya yang berbeda-beda. 

Karena, Pancasila digali dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Nusantara yang sudah ada jauh sebelum Indonesia tercinta ini ada. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah komitmen besar  para pendiri bangsa ini. 
Tiada ideologi apapun selain Pancasila yang boleh bernafas di Bumi Nusantara ini.

Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. 

Salam Pancasila. Salam NKRI. Salam Bhinneka Tunggal Ika.

Andy Tirta 
Ketua Umum Barisan Pencinta Pancasila (SANTALA).